Regulamin

Regulamin Grodziskiego Konkursu Piw Domowych – Piwobranie

 1. Organizatorem Konkursu jest Browar w Grodzisku Wielkopolskim sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 16b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2023 r. w Browarze w Grodzisku Wielkopolskim ul. Poznańska 16b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza od dnia 20 lutego do dnia 3 czerwca za pośrednictwem formularza online.
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (PSPD).
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Celem Konkursu jest promowanie stylu Piwa Grodziskiego jako dziedzictwo polskiego piwowarstwa.
 7. Piwa nadesłane na Konkurs oceniać będzie Komisja Sędziowska powołana przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
 • „Piwo Grodziskie”
 • „Wariacja na temat Piwa Grodziskiego”
 1. Przesłane piwa powinny charakteryzować się cechami zgodnie z opisem stylu z Załącznika 1 (poniżej).
 2. Jeden Uczestnik może wystawić do Konkursu jedno piwo w danej Kategorii.
 3. Członkowie Komisji są wykluczeni z udziału w Konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Piwo należy dostarczyć pod adres:

Sklep „Pan Śledzik”
Żydowska 2
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Z dopiskiem „Konkurs – Piwobranie”
tel. dla kuriera: 663582324

 1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć pod wskazany adres w terminie od 20 maja do 3 czerwca:
 • Pięć butelek piwa o objętości 0,5 l lub sześć butelek o pojemności 0,33 l w przypadku zgłoszenia do kategorii „Piwo Grodziskie”.
 • Pięć butelek piwa o objętości 0,5 l lub sześć butelek o pojemności 0,33 l w przypadku zgłoszenia do kategorii „Wariacja na temat Piwa Grodziskiego”
 1. Przesłane butelki powinny być oznaczone etykietą wygenerowaną z systemu BAP służącego do rejestracji, oraz nie mogą zawierać innych trwałych oznaczeń identyfikujących piwowara.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości „Grodziskie Piwobranie”.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania w mediach elektronicznych listy finalistów oraz laureatów.
 4. W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż 15 piw w danej kategorii, przeprowadzone zostaną eliminacje, w których wyłonione zostanie nie więcej niż 15 piw finałowych.
 5. W finale każdej kategorii wybór trzech najlepszych piw odbywa się za pośrednictwem systemu BAP poprzez bezpośrednią selekcję trzech najlepszych piw, bez wglądu sędziów w ich punktację w eliminacjach.
 6. Nagrody pieniężne zostaną przesłane Zwycięzcom przelewem w ciągu 14 dni od przekazania przez Zwycięzców danych do przelewu.
 7. Nagrodami w konkursie są:

a) W kategorii „Piwo Grodziskie”:

 1. miejsce: 2 000 zł
 2. miejsce: 500 zł
 3. miejsce: 300 zł

b) W kategorii „Wariacja na temat Piwa Grodziskiego”:

 1. miejsce: 2 000 zł oraz uwarzenie specjalnej edycji Piwa Grodziskiego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim według zwycięskiej receptury
 2. miejsce: 500 zł
 3. miejsce: 300 zł
 1. Każdy Uczestnik Konkursu zakwalifikowany do finału otrzyma upominek w postaci 5 kg słodu grodziskiego. Jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nie więcej niż 5 kg słodu.
 2. W przypadku zgłoszenia piwa do konkursu wspólnie przez dwóch lub więcej Uczestników nagrody podlegają podziałowi w częściach równych.
 3. Nagrody zostaną pomniejszone o kwotę podatku od wygranej w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę nagrody do czasu przekazania przez Zwycięzców na danych niezbędnych do właściwego rozliczenia podatkowego.
 4. Zwycięzca w Kategorii „Wariacja na temat Piwa Grodziskiego” zgadza się na udzielenie licencji na uwarzenie piwa na podstawie jego receptury, na warunkach określonych w odrębnej umowie, przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k., wprowadzenie go do sprzedaży, Jednocześnie nagroda pokrywa wszelkie roszczenia uczestnika z tego tytułu.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę przesłanego przez siebie piwa.
 6. Nadesłanie zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ul. Poznańska 16b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 1. W sprawach związanych z danymi uczestnik konkursu może kontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: konkurs@browarwgrodzisku.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w celu zarejestrowania uczestnika w Konkursie Piw Domowych – Piwobranie, jego realizacji, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród, a także w celach promowania piwa wyprodukowanego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie receptury sporządzonej przez uczestnika w ramach Konkursu, oraz w celu promowania samego Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej w odrębnym oświadczeniu uczestnika. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą profilowane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 5. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Uczestnik konkursu ma prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi konkursu, w przypadku naruszenia przepisów o przetwarzaniu danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych, następnie zastąpionego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 1

Opisy stylów kategorii

Piwo Grodziskie (na podstawie zapisów projektu „Grodziskie Redivivus”)

Unikalny styl, który wykształcił się w Grodzisku Wielkopolskim, wywodzący się bezpośrednio ze średniowiecznej tradycji warzenia piw pszenicznych w Polsce. Grodziskie było słynne w kraju jeszcze przed epoką industrializacji, a w XIX w. i na początku XX w. jego sława i popularność zaczęła szybko rozszerzyć się także za granicą. Jest to jasne, lekkie piwo pszeniczne wyprodukowane z udziałem słodu dymionego. Szczegółowe opracowanie na temat tego stylu można znaleźć na stronie http://www.pspd.org.pl w zakładce „Style”.

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 7,0-8,0 °Blg

Ekstrakt końcowy: 2,5-3,0 °Blg

Zawartość alkoholu: 2,5-3,3 % obj.

Goryczka: 20-30 IBU

Barwa: 6-12 EBC

Surowce i technologia: Najwłaściwsze byłoby zastosowanie 100% słodu pszenicznego delikatnie wędzonego dymem drewna dębowego, ale tez dobre rezultaty daje kompozycja słodów wędzonych bukiem, pszenicznego i pilzneńskiego. Zawsze trzeba tak postępować w doborze słodu aby otrzymać piwo o wyraźnym charakterze pszenicznym i delikatnym wędzonym. Polskie, czeskie lub niemieckie odmiany chmielu takie jak Lubelski, Żatecki, Hallertauer Mittelfrüh albo Tettnanger. Drożdże górnej fermentacji o w miarę czystym profilu, nie produkujące dużej ilości estrów i fenoli. Zacieranie infuzyjne z kilkoma przerwami. Klarowane karukiem i kondycjonowane w butelkach z dodatkiem drożdży.

Aromat: niski do umiarkowanego aromat pochodzący od dymu, może być bardzo subtelny. Nuty chmielowe, zazwyczaj obecne, w swojej intensywności powinny być najwyżej równe lub mniejsze od nut dymnych. Bywa wyczuwalna nuta zbożowa, pszeniczna. Opcjonalnie mogą być wyczuwalne delikatna nuty owocowe, takie jak dojrzałego czerwonego jabłka czy gruszki, nie mogą być jednak intensywne. Nuty bananowe i goździkowe, typowe dla bawarskich piw pszenicznych są niepożądane. Diacetyl jest wadą.

Barwa: od jasnożółtej do złotej, powinno być bardzo klarowne. Mętność jest wadą. Piana: Obfita, biała, bardzo trwała.

Smak: Średnio – niskiej do średniej intensywności smak wędzony, który pozostaje do finiszu. Charakter wędzony może być wyraźniejszy w smaku niż w aromacie, ma łagodny charakter, nie powinien być gryzący. Delikatny, ziarnisty smak pszenicy w tle. Niski, ale wyczuwalny, pikantny smak szlachetnego chmielu. Ogólny balans przesunięty w kierunku goryczy. Finisz wytrawny, ale nie powinien być cierpki. Lekkie estry owocowe (czerwone jabłko lub gruszka) mogą być obecne.

Goryczka: Umiarkowana do dużej, pochodząca od chmielu.

Odczucie w ustach: bardzo lekkie i odświeżające. Nagazowanie wysokie, wyraźnie odczuwalne na języku.

Wrażenie ogólne: Lekkie, bardzo pijalne piwo pszeniczne o wędzonym charakterze. Jasne i klarowne.

Przykłady komercyjne: Piwo z Grodziska warzone przez Browar w Grodzisku Wlkp.

„Wariacja na temat Piwa Grodziskiego”

Kategoria otwarta. Zgłoszone piwo musi wyraźnie nawiązywać do stylu grodziskie. Sędziowie oczekiwać będą wędzoności w aromacie oraz silnego nasycenia. Zarówno barwa jak i cechy sensoryczne są nieokreślone. Wierzymy w kreatywność startujących, zarówno jeżeli chodzi o nachmielenie jak i niestandardowe dodatki.

W składzie powinien znaleźć się pszeniczny słód wędzony drewnem dębowym. Dodatkowo warto rozważyć użycie drożdży grodziskich, choć zastosowanie innego szczepu, o ile zostanie spełniony warunek aromatu kojarzonego z grodziskim, jest dopuszczalne. Wyklucza się zastosowanie dzikich drożdży. Dopuszcza się zakwaszanie w kotle z pomocą bakterii kwasu mlekowego.

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 7,0-16,0 °Blg

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Data processing agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 16 b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w celu zarejestrowania uczestnika w Konkursie Piw Domowych – Piwobranie, jego realizacji, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród, a także w celu promowania piwa wyprodukowanego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie receptury sporządzonej przez uczestnika w ramach Konkursu, oraz w celu promowania samego Konkursu Piw Domowych. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi do nich prawo wglądu, sprostowania, usunięcia oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 16 b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, mojego wizerunku utrwalonego w związku z moim uczestnictwem w Konkursie Piw Domowych – Piwobranie, na stronie internetowej Konkursu www.grodziskikpd.org, na stronie internetowej Browaru w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. www.browargrodzisk.com, oraz w następujących mediach społecznościowych Browaru w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp. k. : facebook.com/browargrodzisk, w celu ogłoszenia wyników konkursu, a także w celu promowania piwa wyprodukowanego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie receptury sporządzonej przez uczestnika w ramach Konkursu, oraz w celu promowania samego Konkursu Piw Domowych.

Regulamin Grodziskiego Konkursu Piw Domowych

Regulamin Konkursu / Rules of the competition

2024-02-20 13:30:20

  -   pdf | 238718MB

Czy masz ukończone 18 lat?

Musisz mieć ukończone 18 lat żeby wejść na stronę!